lokaty

Obligacje skarbowe

Obligacje skarbowe to papiery wartościowe, emitowane przez Skarb Państwa a sprzedawane przez jego przedstawiciela – Ministra Finansów. Są jednym z podstawowych instrumentów dłużnych będących w obrocie. Przychody uzyskane ze sprzedaży obligacji są przeznaczone na finansowanie deficytu budżetu państwa. Obligacje skarbowe bywają często mylone z obligacjami korporacyjnymi. Te dwie kategorie różnią się rodzajem emitenta – w…