Artykuły

Jak inwestować w złoto?

Dla wielu osób złoto wydaje się być najbezpieczniejszą i najpewniejszą lokatą kapitału, a sztabka złota synonimem życiowego sukcesu kojącego nerwy w obliczu rozchwianej rzeczywistości. Doświadczenia ostatnich dziesięciu lat zdają się to potwierdzać. W 2012 roku na zakup uncji złota – czyli 31,1 gram – trzeba było wydać 5269,31 zł, tymczasem na początku kwietnia 2022 roku…

Dewaluacja waluty

Osłabienie przy pomocy metod administracyjnych, a nie rynkowych kursu waluty. Celem dewaluacji jest z reguły poprawienie bilansu płatniczego lub zwiększenie cenowej konkurencyjności kraju, a jej inicjatorem jest rząd lub bank centralny państwa. Dewaluacja następuje wyłącznie w przypadku, gdy waluta ma sztywny kurs wobec innych walut. Gdy kurs jest płynny, wówczas odpowiednikiem dewaluacji jest deprecjacja. W…

Hiperinflacja – co to jest?

Bardzo wysoka inflacja, jedno z najbardziej niebezpiecznych zjawisk ekonomicznych, paraliżujące całą gospodarkę i bardzo mocno odbijające się na konsumentach. Przyjmuje się z reguły, że granicą między wysoką inflacją, a hiperinflacją jest utrzymujący się przez dłuższy czas (kilka miesięcy) miesięczny wzrost cen o przynajmniej 50%. Hiperinflacja w Polsce Polska doświadczyła hiperinflacji w latach osiemdziesiątych, gdy ceny…

Pracowniczy Program Emerytalny (PPE)

Dobrowolny program oszczędzania na emeryturę, który w przyszłości ma wspierać świadczenia wypłacane nam przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. PPE są powszechnie zwane III filarem. Składkę podstawową w Powszechnym Programie Emerytalnym finansuje pracodawca, a jej wartość nie może przekraczać 7% wynagrodzenia pracownika. Pracodawca ma dowolność w ustalaniu reguł tego świadczenia – może finansować składkę w takiej samej…

Jak inwestować na giełdzie? Giełda dla początkujących

Aby inwestować na giełdzie wystarczy założyć rachunek maklerski, zasilić go odpowiednią kwotą i wydać zlecenie kupna konkretnych papierów wartościowych, czyli akcji wybranych spółek. Z technicznego punktu widzenia rzecz jest więc prosta. Niestety, to pozór, bo samodzielne inwestowanie na giełdzie wymaga jednak wielu aktywności. Pierwszą i najbardziej skomplikowaną jest wybór spółek, których współwłaścicielami chcemy się stać….

Pierwsza oferta publiczna (IPO)

IPO czyli Initial Public Offering, pierwsza publiczna oferta – publiczne, czyli otwarte zaoferowanie kupna papierów wartościowych (z reguły akcji), które po raz pierwszy trafiają na rynek kapitałowy. Pierwsza oferta publiczna (IPO) towarzyszy każdej spółce wchodzącej na giełdę i często jest dla inwestorów okazją do uzyskania ponadprzeciętnych zysków. Najbardziej spektakularnym IPO w historii warszawskiego parkietu był…

Koszty inwestowania

Jak wszystkie inne usługi, inwestowanie w fundusz inwestycyjny wiąże się z określonymi kosz­tami. Istotnymi kosztami są: obsługa transakcji przez domy maklerskie, korzystanie z obo­wiązkowych usług banku depozytariusza, agentów transferowych oraz audytowanie sprawoz­dań finansowych funduszy przez biegłych rewidentów. Wszystkie te działania mają na celu jak najlepszą ochronę klientów. Głównymi typami opłat związanymi z inwestowaniem w fundusz…

Byk i niedźwiedź na giełdzie – co oznaczają?

Pojęcie ze świata giełdy symbolizujące wzrosty notowań giełdowych i ich spadki. Inwestorzy lubią byki – symbol wzrostu – a nie znoszą niedźwiedzi, bo te oznaczają spadki notowań, a w konsekwencji uszczuplenie ich majątku. Trudno autorytatywnie stwierdzić dlaczego akurat te dwa zwierzęta stały się symbolami trendów panujących na giełdzie. Jest jednak pewne (albo niemal pewne), że…

PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK), czyli program systematycznego oszczędzania, który ma podnieść wysokość świadczeń otrzymywanych po zakończeniu aktywności zawodowej. System rozpoczął działalność w 2019 roku, ale jego sukces jest co najwyżej umiarkowany. Choć rząd liczył, że do PPK przystąpi 75% uprawnionych, to według danych z 2021 roku akces do programu zgłosiło zaledwie 30%. Za wdrożenie i…

PKB – Produkt krajowy brutto

Produkt krajowy brutto (PKB), czyli całość dóbr i usług powstających na terenie określonego kraju – w jego skład wchodzą także efekty działalności podmiotów zagranicznych działających na terenie tego państwa – w ciągu roku. Podstawowy i najważniejszy miernik zamożności państwa. Istotną słabością tego miernika jest to, że nie uwzględnia on wielkości populacji danego kraju. Dlatego dla…