funduszopedia.pl

Encyklopedia funduszy inwestycyjnych i inwestowania

Masz pytania dotyczące funduszy inwestycyjnych?

Wpisz poszukiwane hasło

Horyzont inwestycyjny – jak inwestować w fundusze?

Horyzont jest najważniejszy Horyzont inwestycyjny jest jednym z najważniejszych kryteriów, którymi powinien się kierować inwestor. To właśnie od czasu trwania inwestycji w dużym stopniu uzależniony jest wybór odpowiedniej strategii inwestycyjnej. Z kolei strategia zależy od celu, który chcemy zrealizować przy pomocy zainwestowanych pieniędzy. Określenie sobie horyzontu inwestycyjnego, to nic innego . . . Czytaj więcej >

Jak inwestować w fundusze inwestycyjne? [poradnik]

Jak inwestować w fundusze? – wprowadzenie Fundusze inwestycyjne to jedna z wielu dostępnych na rynku możliwości inwestowania pieniędzy. Wpłacając pieniądze na konto funduszu, inwestor nabywa jednostki uczestnictwa (lub tytuły uczestnictwa w przypadku funduszy zagranicznych), które upoważniają go do udziału w zyskach. Jest to forma grupowego inwestowania co znacznie obniża próg . . . Czytaj więcej >

Master feeder

Master feeder konstrukcja, w której fundusz feeder – inwestujący swoje aktywa (minimum 85%) w jednostki uczestnictwa (lub tytuły – w przypadku funduszy zagranicznych) innego funduszu – master. Działanie takich funduszy reguluje dyrektywa unijna UCTIS IV. Master feeder jakie są zalety? W takiej konstrukcji funduszu można doszukać się przynajmniej trzech podstawowych zalet: . . . Czytaj więcej >

Inwestowanie

Inwestowanie to proces, który polega na angażowaniu pieniędzy, swojego czasu lub umiejętności, celem uzyskania korzyści w przyszłości. Najczęściej kojarzy się z giełdą oraz działalnością podmiotów gospodarczych (takich jak m.in. domy maklerskie czy towarzystwa funduszy inwestycyjnych), ale może dotyczyć również samodoskonalenia lub nakładu pracy „inwestowanego” w jakąś działalność. Inwestować można w: . . . Czytaj więcej >

Dywersyfikacja

Dywersyfikacja w inwestowaniu to działanie mające na celu obniżenie poziomu ryzyka inwestycyjnego poprzez zróżnicowanie swojego portfela inwestycyjnego. Aby objaśnić ten proces, można posłużyć się prostym porównaniem do koszyka (koszyków) z jajkami. Gdy wszystkie posiadane jajka włożymy do jednego koszyka, z którym następnie coś się stanie, utracimy cały nasz stan posiadania. . . . Czytaj więcej >

Obligacje skarbowe

Obligacje skarbowe to papiery wartościowe, emitowane przez Skarb Państwa a sprzedawane przez jego przedstawiciela – Ministra Finansów. Są jednym z podstawowych instrumentów dłużnych będących w obrocie. Przychody uzyskane ze sprzedaży obligacji są przeznaczone na finansowanie deficytu budżetu państwa. Obligacje skarbowe bywają często mylone z obligacjami korporacyjnymi. Te dwie kategorie różnią . . . Czytaj więcej >

Obligacje korporacyjne

Obligacje korporacyjne, to papiery wartościowe dłużne, emitowane przez przedsiębiorstwa (podczas, gdy obligacja skarbowa – to obligacja Skarbu Państwa). A teraz prościej: jest to umowa pomiędzy przedsiębiorcą a innym innym podmiotem – na przykład obywatelem, na podstawie której obywatel pożycza pieniądze firmie. Otrzymuje za to obietnicę spłaty pożyczki w określonym czasie . . . Czytaj więcej >

Papier wartościowy

Papier wartościowy – zbywalny, a więc dający się sprzedać lub być przedmiotem darowizny, dokument (a współcześnie przede wszystkim zapis w systemie informatycznym), na rachunku papierów wartościowych. Papier wartościowy określa prawa majątkowe ściśle wyznaczonej osoby. W praktyce rynku kapitałowego, papier wartościowy to po prostu akcja określonej spółki, której posiadacz jest jej . . . Czytaj więcej >

Giełda papierów wartościowych

Giełda papierów wartościowch – najważniejsza, absolutnie priorytetowa instytucja wolnego rynku, bo bez „spotkania handlowego zorganizowanego w ustalonym miejscu i czasie, na którym sprzedawane są ściśle określone towary (np. papiery wartościowe) po cenach ogłaszanych w codziennych notowaniach” wolny rynek po prostu nie istnieje. W czasach PRL opowiadano sobie, że gdyby pewnego . . . Czytaj więcej >

Hossa

Hossa to pojęcie pieszczące ucho każdego inwestora. Oznacza długotrwały wzrost wartości papierów wartościowych. Słowo pochodzi z języka francuskiego (hausse) oznaczającego wzrost, zwiększanie. Nawiązuje do metody ataku byka, który uderza z dołu do góry. Stąd analitycy i dziennikarze często nazywają hossę „czasem byka”. Przeciwieństwem hossy jest bessa. Hossa i jej trzy . . . Czytaj więcej >