funduszopedia.pl

Encyklopedia funduszy inwestycyjnych i inwestowania

Masz pytania dotyczące funduszy inwestycyjnych?

Wpisz poszukiwane hasło

Stopa zwrotu

Stopa zwrotu to wskaźnik pokazujący to,  o ile zmieniła się wartość inwestycji w jakimś okresie czasu. Im stopa jest wyższa, tym wynik jest lepszy.

Po co liczyć stopę zwrotu?

Po to, aby ocenić zyskowność inwestycji i porównać ją do innych. Jeśli mamy ujemną stopę zwrotu, to ponieśliśmy stratę. Jeśli dodatnią, to osiągnęliśmy zysk. Gdy stopa zwrotu jest równa 0%, to znaczy, że nasza inwestycja nie przyniosła ani zysku, ani strat. Choć w przypadku rosnącej inflacji, nasze środki mogą mieć niższą siłę nabywczą.

Na podstawie historycznych stóp zwrotów oblicza się wskaźnik SRRI.

Jakie są stopy zwrotu?


Wyróżnia się przede wszystkim stopy zwrotu dzienne, miesięczne, całkowite, roczne i YTD. W przypadku YTD chodzi o stopę zwrotu od początku roku, do dnia obecnego. Stopa roczna może obejmować też kilka lat, wtedy uwidacznia się zachowanie instrumentu w dłuższym okresie.

Co warto wiedzieć?

Przede wszystkim to, że jest ona wyrażana w procentach (np. +10%, -5%). Dodatnia pokazuje, że Twoja inwestycja przynosi zyski. Możesz to liczyć na własną rękę, jednak większość instytucji dostarcza obliczone przez specjalistów stopy zwrotu i odnosi je również do wartości benchmarku.

Benchmark to wskaźnik – indeks lub zbiór indeksów – do którego porównujemy wyniki danego portfela inwestycyjnego. Pozwala też obliczyć faktyczny zysk z inwestycji.

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycyjne

Im wyższej stopy zwrotu oczekujemy, na tym większe ryzyko powinniśmy być przygotowani. Zasadniczo, najwyższe stopy zwrotu przynoszą instrumenty akcyjne. Czyli te, które charakteryzują się wysokimi wahaniami notowań – dziś mogą dawać zysk rzędu +12%, ale za dwa dni mogą przynosić znaczące straty. Jeśli nie jesteśmy w stanie zaakceptować wyższego ryzyka, możemy szukać instrumentów bardziej bezpiecznych – generalnie jednak będą one przynosić też niższe zyski.