funduszopedia.pl

Encyklopedia funduszy inwestycyjnych i inwestowania

Masz pytania dotyczące funduszy inwestycyjnych?

Wpisz poszukiwane hasło

Strategia inwestycyjna – jak inwestować w fundusze?

Na cykl artykułów o inwestowaniu w fundusze składają się części:

1. Jak inwestować w fundusze inwestycyjne? – wprowadzenie
2. Cel inwestycyjny
3. Horyzont inwestycyjny
4. Strategia inwestycyjna

Strategia inwestycyjna zależy od celu

Strategia inwestycyjna jest konsekwencją odpowiedzi na pytania o cel inwestowania oraz horyzont. Wiedząc jak długo zamierzamy utrzymać inwestycję, możemy przejść do rozplanowania w co chcemy inwestować.

Krótkoterminowy horyzont inwestycyjny

Jeśli cel jest krótkoterminowy – roczny lub trzyletni – wówczas nasz portfel inwestycyjny powinien opierać się przede wszystkim na rozwiązaniach bezpiecznych, które nie narażą nas na gwałtowny spadek wartości inwestycji.

Oczywiście wiele zależy od punktu, w którym znajduje się cykl gospodarczy, od sytuacji na rynku kapitałowym, ale generalna zasada przy krótkoterminowym celu inwestycyjnym, podpowiada inwestowanie w instrumenty, które nie podlegają gwałtownym wahaniom wycen.

Długoterminowy horyzont inwestycyjny

Długoterminowy horyzont zakłada inwestowanie przez okres trzech lat lub dłuższy – w praktyce oznacza to, że zainwestowane środki nie będą nam nagle potrzebne i mogą spokojnie pracować przez minimum 36 miesięcy na nasz zysk.

W takiej sytuacji możemy pokusić się o instrumenty bardziej ryzykowne – zawierające większą pulę rozwiązań akcyjnych. Dlaczego? Długi termin inwestycji daje szansę, że na wypadek gdyby nasz portfel stracił część swojej wartości w wyniku korekty wycen, będzie miał czas aby ją odpracować. Giełda ulega trendom cyklicznym – każda hossa ma swoją bessę, a każdy szczyt swoją korektę – dlatego jest miejscem dla ludzi cierpliwych, nieulegających emocjom.

Instrumenty ryzykowne to potencjalnie większy zysk, więc dopiero inwestowanie w długim terminie może okazać się korzystne i przynosić spektakularne wyniki.

Nawet jednak przeważając portfel w kierunku funduszy akcyjnych warto pamiętać o jego równoważeniu przy pomocy funduszy dłużnych – to zmniejsza ryzyko inwestycji i bardziej ją balansuje. Wybierając fundusze akcyjne zwróćmy uwagę przede wszystkim na te, które inwestują na szerokim rynku, to znaczy na przykład w Stanach Zjednoczonych, w Europie, Azji lub na całym świecie. Takie fundusze są z reguły lepiej zrównoważone niż produkty skupione na jednym rynku lub inwestujące na przykład w małe i średnie spółki notowane na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Strategia inwestycyjna gdy horyzont nie jest ani krótki ani długi

Oczywiście trzyletni horyzont inwestycyjny nie oznacza, że nasze środki zostaną zamrożone na ten czas. W dowolnym momencie możemy swoje pieniądze umorzyć – musimy się jednak liczyć z ryzykiem straty. Również w przypadku wypracowania zadowalającego wyniku w krótszym czasie, nie musimy dalej ryzykować i wystawiać się na korekty – w dowolnej chwili możemy skonsumować wynik naszego portfela.

Określenie długości horyzontu inwestycyjnego jest rzeczą bardzo płynną i obrazuje raczej tendencję. W krótkim horyzoncie bardziej rozsądnym wyborem będą fundusze bezpieczne. W miarę wydłużania się horyzontu, możemy dywersyfikować portfel domieszką instrumentów akcyjnych.