funduszopedia.pl

Encyklopedia funduszy inwestycyjnych i inwestowania

Masz pytania dotyczące funduszy inwestycyjnych?

Wpisz poszukiwane hasło

Cel inwestycyjny – jak inwestować w fundusze?


Na cykl artykułów o inwestowaniu w fundusze składają się części:

1. Jak inwestować w fundusze inwestycyjne? – wprowadzenie
2. Cel inwestycyjny
3. Horyzont inwestycyjny
4. Strategia inwestycyjna

Jak wybrać cel inwestycyjny?

Wiele osób inwestuje swoją nadwyżkę finansową „na czarną godzinę”, bez określenia celu. Oczywiście, dobrze mieć zgromadzone pewne środki na pokrycie wydatków związanych z wypadkami losowymi, ale tutaj lepszym wyborem będzie odłożenie tej kwoty na koncie bankowym, rzecz jasna najlepiej oprocentowanym.

Natomiast inwestując pieniądze w fundusze inwestycyjne warto określić konkretny cel. Może to być na przykład zakup nowego samochodu, mieszkania, remont domu, wielka wyprawa do Australii i Nowej Zelandii. To cele krótkoterminowe. Celem może być też – i to już będzie inwestycja długoterminowa – zapewnienie sobie środków finansowych na emeryturę, bo ta państwowa z pewnością będzie dużo mniejsza od naszych oczekiwań. Dopiero gdy poradzimy sobie z tym problemem, możemy iść krok dalej.

Wskazanie celu inwestycyjnego pozwala określić nasz horyzont inwestycyjny i dobrać prawidłową strategię dla naszych inwestycji. To niezbędne, abyśmy mogli w każdej chwili sprawdzić, czy poczynione inwestycje prowadzą do realizacji naszego planu. Czy osiągane wyniki są odpowiednie i czy nie należy dokonać jakichś zmian w portfelu inwestycyjnym.

Znasz już swój cel? Przejdźmy do omówienia horyzontu inwestycyjnego.fot. Hasan Albari via Pexels