funduszopedia.pl

Encyklopedia funduszy inwestycyjnych i inwestowania

Masz pytania dotyczące funduszy inwestycyjnych?

Wpisz poszukiwane hasło

Fundusz inwestycyjny zamknięty

Fundusz Inwestycyjny Zamknięty to forma inwestowania, oparta na lokowaniu wpłacanych przez uczestników środków w określone w statucie funduszu instrumenty finansowe. Tę formę inwestowania cechuje przede wszystkim większa dowolność w lokowaniu aktywów oraz zwiększa rolę inwestora. Kontrolę nad FIZ pełni rada inwestorów. W jej skład wchodzą uczestnicy – którzy posiadają co najmniej 5% ogólnej liczby certyfikatów inwestycyjnych funduszu. Taka rada może poddać w wątpliwość decyzje inwestycyjne zarządzających, a nawet blokować niektóre transakcje.

FIZ cechuje również wysoka transparentność. Inwestorzy mają szeroki wgląd w politykę FIZ, posiadają dostęp do aktualnych wycen i dokumentów. Uczestnik często może też wyznaczyć profesjonalną firmę audytorską do kontroli.

W co inwestuje Fundusz Inwestycyjny Zamknięty?

Fundusz Inwestycyjny Zamknięty może inwestować w różne rodzaje aktywów. Nie jest objęty tak szeroką kontrolą polityki inwestycyjnej, jak fundusze inwestycyjne otwarte. FIZ jest tworzony celowo, na określoną jednostkę czasu. Dla określonego horyzontu może zatem inwestować w różne rodzaje instrumentów: papiery wartościowe, waluty, udziały w spółkach, czy nieruchomości – a nawet inne fundusze inwestycyjne.

Cechą szczególną Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (FIZ) jest ograniczenie liczby uczestników, bazujące na ustalonych przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych kryteriach. FIZ jest osobą prawną, która emituje – mające status papierów wartościowych – certyfikaty. To generuje pierwsze ograniczenie – ponieważ zakupić certyfikaty można wyłącznie wtedy, gdy instytucja odpowiadająca za dany fundusz, zadecyduje o ich emisji, ograniczy ich liczbę i ustali liczbę osób mogących przystąpić do funduszu.

Certyfikaty inwestycyjne można nabyć na dwa sposoby:

  • poprzez zakup certyfikatów na rynku pierwotnym podczas ich emisji,
  • na rynku wtórnym, np. na giełdzie

Kolejnym ograniczeniem są ustalane przez TFI minimalne kwoty “wejścia”, które zwykle wynoszą przynajmniej 20 milionów złotych. FIZ jest wysoce spersonalizowanym, niemal “szytym na miarę” produktem. Zapewnia korzyści podatkowe, łatwiejsze przekazanie majątku potomkom, dyskrecję oraz szerszą kontrolę.