funduszopedia.pl

Encyklopedia funduszy inwestycyjnych i inwestowania

Masz pytania dotyczące funduszy inwestycyjnych?

Wpisz poszukiwane hasło

Fundusz parasolowy

Funduszem parasolowym jest fundusz inwestycyjny typu otwartego z wydzielonymi subfunduszami.

Żaden z subfunduszy objętych „parasolem” nie posiada osobowości prawnej. Każdy z nich może realizować inną politykę inwestycyjną, koncentrując się na innych kategoriach instrumentów finansowych. Zasadniczą korzyścią płynącą z inwestowania w fundusze parasolowe jest możliwość optymalizacji podatkowej poprzez uniknięcie konieczności uiszczenia podatku od zysków kapitałowych w razie transakcji zamiany jednostek uczestnictwa w subfunduszach „pozostających pod wspólnym parasolem”.