funduszopedia.pl

Encyklopedia funduszy inwestycyjnych i inwestowania

Masz pytania dotyczące funduszy inwestycyjnych?

Wpisz poszukiwane hasło

Fundusz absolutnej stopy zwrotu

Jak działa fundusz absolutnej stopy zwrotu?

Fundusz absolutnej stopy zwrotu alokuje środki między poszczególnymi klasami aktywów w przedziale 0-100%. Oznacza to, że decyzję o zawartości różnych aktywów w portfelu – na przykład akcji i obligacji – pozostawiamy zarządzającemu, który korzystając ze swojej wiedzy i zdolności przewidywania ruchów rynkowych będzie pracował na dodatnią stopę zwrotu naszej inwestycji.

Fundusze absolutnej stopy zwrotu są adresowane do osób, które nie chcą samodzielnie podejmować decyzji o alokacji środków w różne klasy aktywów. Zdecydowanie lepiej czują się powierzając środki zarządzającemu funduszem. W zamian oczekują konkretnego wyniku wypracowanego niezależnie od warunków rynkowych.

Fundusze inwestycyjne dają możliwość skorzystania z fachowej wiedzy zarządzających oraz zespołu analitycznego. Dzięki temu możemy oszczędzić własny czas, który musielibyśmy poświęcić na analizę inwestycji oraz naukę funkcjonowania rynku finansowego. Gdy wybieramy na przykład fundusz akcyjny, sami podejmujemy decyzję, w jakie aktywa inwestujemy, a zadaniem zarządzającego jest jak najlepsza selekcja spółek do funduszu. W przypadku funduszy absolutnej stopy zwrotu zostawiamy zarządzającemu również wybór, ile jakich aktywów dobrać do funduszu. Zarządzający ma jasno postawiony cel – bez względu na warunki rynkowe, musi wypracować określoną stopę zwrotu, na przykład 5% w skali roku.

Jak inwestuje fundusz absolutnej stopy zwrotu?

Tego typu fundusze w swoim założeniu mają przynosić korzyści bez względu na fazę cyklu koniunkturalnego. To zarządzający ma odpowiednio dobierać strukturę aktywów w zależności od warunków rynkowych oraz swojej analizy sytuacji rynkowej. Kluczową sprawą wydaje się być zaufanie do zarządzającego i jego pomysłu na działanie funduszu.

Uwaga: Trzeba pamiętać, że fundusz nie gwarantuje określonej stopy zwrotu, a jedynie dąży do jej osiągnięcia.