funduszopedia.pl

Encyklopedia funduszy inwestycyjnych i inwestowania

Masz pytania dotyczące funduszy inwestycyjnych?

Wpisz poszukiwane hasło

Fundusz akcji

Fundusz akcji większość pozyskanych środków inwestują w papiery wartościowe. W ten sposób staje się udziałowcem spółek. Ekspozycja na akcje stanowi najczęściej co najmniej 70% portfela inwestycyjnego funduszu, ale może być inna – w zależności od statutu funduszu.

Fundusz akcji a ryzyko

Fundusz akcji cechuje się zwiększonym ryzykiem inwestycyjnym – ze względu na inwestowanie w akcje giełdowe, które podlegają znacznym wahaniom wycen. Fundusze tego typu mogą dawać jednak znacznie wyższe stopy zwrotu niż na przykład fundusze pieniężne

Fundusz akcji – inne podziały

W ramach tej klasy możemy przeprowadzić dodatkowe podziały funduszu ze względu na charakter inwestycji. Możemy wyróżniać fundusze:

  • Pod kątem regionów, z których pochodzą wybrane firmy. Możemy mówić o funduszach akcji polskich, funduszach globalnych, akcji azjatyckich, akcji europejskich oraz wielu innych.
  • Charakter spółek w które inwestuje fundusz. Spółki typu wzrostowego czyli takie, które są na etapie rozwoju i nie mają ugruntowanej pozycji na rynku lub są w fazie realizacji nowego przedsięwzięcia, które ma znacząco wpłynąć na zyski. Po drugiej stronie często stawiane są spółki reprezentujące wartość, czyli te o ugruntowanej pozycji na rynku i stabilnym modelu biznesowym.
  • Przez wzgląd na wielkość firm, w które inwestują fundusze.Na przykład: fundusz małych i średnich spółek.