funduszopedia.pl

Encyklopedia funduszy inwestycyjnych i inwestowania

Masz pytania dotyczące funduszy inwestycyjnych?

Wpisz poszukiwane hasło

Horyzont inwestycyjny – jak inwestować w fundusze?

horyzont inwestycyjny

Na cykl artykułów o inwestowaniu w fundusze składają się części:

1. Jak inwestować w fundusze inwestycyjne? – wprowadzenie
2. Cel inwestycyjny
3. Horyzont inwestycyjny

Horyzont jest najważniejszy

Horyzont inwestycyjny jest jednym z najważniejszych kryteriów, którymi powinien się kierować inwestor. To właśnie od czasu trwania inwestycji w dużym stopniu uzależniony jest wybór odpowiedniej strategii inwestycyjnej. Z kolei strategia zależy od celu, który chcemy zrealizować przy pomocy zainwestowanych pieniędzy.

Określenie sobie horyzontu inwestycyjnego, to nic innego jak decyzja na temat: jak długo będę utrzymywał inwestycję. Trzeba udzielić odpowiedzi rzetelnej i prawdziwej, bowiem jest to pytanie trudniejsze niż się z pozoru wydaje.

Odpowiedź: „jak będę potrzebował, to wycofam środki i skończę inwestowanie” jest pierwszym i jednym z podstawowych błędów początkującego inwestora. Wyznaczenie horyzontu inwestycyjnego powinna warunkować przede wszystkim odpowiedź na jedno z dwóch pytań:

  • kiedy zainwestowane środki będą mi potrzebne?
  • kiedy chciałbym skonsumować zysk z poczynionej inwestycji?

Musimy pamiętać, aby horyzont był on adekwatny do inwestycji, jaką zamierzamy poczynić. Dlatego ważne jest, aby nie zawiesić tej decyzji w czasie i nie uzależniać jej od nagłych finansowych potrzeb. Generalna zasada jest taka, że rozwiązania mniej ryzykowne są dobre dla osób, które posiadają krótki horyzont, a dopiero przy dłuższym czasie inwestowania, możemy rozważyć rozwiązania bardziej ryzykowne. Tutaj przechodzimy już powoli do planowania strategii inwestycyjnej.

Mając odłożony pewien kapitał, możemy część ulokować w rozwiązania akcyjne – to środki, których będziemy potrzebować za 3-4 lata. Resztę możemy zainwestować w coś mniej ryzykownego i mieć świadomość, że w każdej chwili możemy umorzyć inwestycję bez wysokiej straty.

Horyzont inwestycyjny to zamrożenie kapitału?

Oczywiście podczas inwestowania w fundusze nie mówimy o zamrażaniu kapitału tak jak na przykład w przypadku lokaty, gdzie w momencie umorzenia inwestycji, tracimy gwarantowany procent. Odpowiedni horyzont umożliwia wycofanie się z inwestycji możliwie bezboleśnie. Ryzyko inwestycyjne powiązane jest ze zmiennością wycen. Rozważmy trzy czysto hipotetyczne warianty:

  • Adam zainwestował 2 000 zł w fundusze akcyjne. Pech chciał, że krótko po założeniu rejestru, na rynku nastąpiła gwałtowna, krótkotrwała korekta. Po korekcie wartość inwestycji Adama wynosiła już tylko 1 500 zł. Korekty na giełdzie to rzecz naturalna, a po przecenach inwestorzy zazwyczaj zaczynają skupować przecenione akcje i rynki znowu zaczynają rosnąć. Po roku inwestycja Adama była warta ponownie 2 000 zł, a po roku kolejnym już 2 200 zł. Gdyby Adam nie miał odpowiedniego horyzontu inwestycyjnego, mógłby być zmuszony umorzyć inwestycję niedługo po korekcie i tym samym odnotować znaczny spadek wartości portfela.
  • Alicja, podobnie jak Adam, zainwestowała swoje oszczędności w kwocie 3 000 zł. Miała jednak szczęście, ponieważ otworzyła rejestr na chwilę przed mocnym wzrostem sektora gospodarki, w którym ulokowała swoje środki. Po roku jej inwestycja była warta 3 500 zł. Po wzroście nastały gwałtowne korekty, które jednak nie doprowadziły do utraty całego wypracowanego zysku. Inwestycja Alicji była warta odpowiednio 3 050 zł po dwóch latach i 3 400 po trzech – kiedy sytuacja rynkowa ponownie się odwróciła.
  • Paweł nie był pewny, czy będzie mógł zainwestować w fundusze na trzy lata całe swoje oszczędności. Dlatego zdecydował się na rozwiązanie mało ryzykowne, którego celem jest ochrona kapitału. Okazało się, że miał rację – musiał umorzyć inwestycję po 1,5 roku, aby wyremontować mieszkanie. Fundusze pieniężne i dłużne, na które się zdecydował, charakteryzują się małą zmiennością więc Paweł w każdej chwili mógł odzyskać pieniądze. Zysk jaki wypracował to 70 zł z inwestycji kwoty 3 000 zł


fot. Pixabay via Pexels