funduszopedia.pl

Encyklopedia funduszy inwestycyjnych i inwestowania

Masz pytania dotyczące funduszy inwestycyjnych?

Wpisz poszukiwane hasło

Jak inwestować w fundusze inwestycyjne? [poradnik]

Na cykl artykułów o inwestowaniu w fundusze składają się części:

1. Jak inwestować w fundusze inwestycyjne? – wprowadzenie
2. Cel inwestycyjny
3. Horyzont inwestycyjny
4. Strategia inwestycyjna

Jak inwestować w fundusze? – wprowadzenie

Fundusze inwestycyjne to jedna z wielu dostępnych na rynku możliwości inwestowania pieniędzy. Wpłacając pieniądze na konto funduszu, inwestor nabywa jednostki uczestnictwa (lub tytuły uczestnictwa w przypadku funduszy zagranicznych), które upoważniają go do udziału w zyskach. Jest to forma grupowego inwestowania co znacznie obniża próg wejścia w inwestycje i zmniejsza ryzyko inwestycyjne przez dywersyfikację:

  • dzięki „składce” (nawet małej) wielu inwestorów, fundusz będzie miał wystarczające środki aby nabyć różne instrumenty finansowe, dzięki temu wkład pojedynczego inwestora to może być nawet 100zł;
  • co jednak ważniejsze: fundusz inwestuje swoje aktywa w bardzo wiele różnych instrumentów – dzięki temu każda wpłata jest dywersyfikowana; w przypadku samodzielnej inwestycji małej kwoty, taka dywersyfikacja jest niemożliwa ze względu na zbyt mały kapitał.

Pieniądze wielu inwestorów trafiają na konto funduszu, który formalnie jest po prostu osobą prawną, powołaną przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Majątek zgromadzony na koncie inwestuje zarządzający funduszem, który posiada niezbędną wiedzę i wykształcenie, aby pracować na jak najlepsze wyniki swoich klientów.

Trudne pierwsze kroki

Inwestowanie w fundusze nigdy nie powinno być działaniem pochopnym. Jak każda inwestycja – powinno być przemyślane i mieć określony cel. W ustaleniu takiej strategii pomoże udzielenie odpowiedzi na kilka pytań, a podstawowe z nich brzmi: jaki jest cel mojej inwestycji?

Dlaczego inwestuje swoje pieniądze? Czy jest to odkładanie na zakup samochodu, inwestowanie oszczędności aby nie traciły wartości w związku ze wzrostem inflacji? A może środki na przyszłą emeryturę? To ważne aby znać odpowiedź na to pytanie i odpowiednio dopasować swoją strategię inwestowania do zamierzonych celów.

Zobacz jak odpowiednio dobrany cel inwestycyjny wpływa na Twoją inwestycję. Czytaj: Cel inwestycyjnyfot. rawpixel.com via pexels.com