funduszopedia.pl

Encyklopedia funduszy inwestycyjnych i inwestowania

Masz pytania dotyczące funduszy inwestycyjnych?

Wpisz poszukiwane hasło

Platformy funduszy inwestycyjnych

Funduszopedia, hasło platformy funduszy inwestycyjnych

Platformy Funduszy Inwestycyjnych – aplikacje internetowe niezależnych dystrybutorów funduszy inwestycyjnych, których głównym celem jest umożliwienie użytkownikom dostępu do portfela funduszy różnych towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz zagranicznych firm zarządzających w jednym miejscu – przez Internet.

Platforma funduszy inwestycyjnych umożliwia dokonywanie transakcji na funduszach (nabywanie, umarzanie, konwersje oraz zamiany) bez potrzeby kontaktowania się z pracownikami towarzystw funduszy inwestycyjnych bądź dystrybutorów funduszy.

Zalety internetowych platform inwestycyjnych

Platforma Funduszy Inwestycyjnych, dzięki możliwości samoobsługowego inwestowania, jest tańszym rozwiązaniem dla inwestorów. Minimalne opłaty dystrybucyjne lub też wielokrotnie ich brak, a także możliwość rozpoczęcia inwestycji w fundusze od bardzo niskich kwot (np. od 100 zł.) mogą okazać się poważnym argumentem, który wyznaczy kierunek rozwoju rynku inwestycyjnego.

Poza funkcją transakcyjną Platformy Funduszy Inwestycyjnych bardzo często wyposażone są w dodatkowe narzędzia pozwalające w bardziej przestępny sposób odnajdywać się szerokiej ofercie funduszy – portfele treningowe pozwalające zakładać wirtualne portfele bez konieczności inwestowania środków; porównywarki funduszy; rankingi funduszy; portfele modelowe czy też dodatkowe materiały edukacyjne dostępne jedynie dla użytkowników na nich zarejestrowanych.

Platforma Funduszy Inwestycyjnych jako wsparcie sprzedaży

Dodatkowo platformy funduszy inwestycyjnych mogą stanowić doskonałe narzędzie wsparcia pracowników dystrybutorów funduszy inwestycyjnych podczas spotkań z klientami. W modelu omnichannel opiekun klienta dzięki aplikacji może dokonać wszystkich czynności wymaganych prawem za pośrednictwem platformy – dokonanie testów pozwalających określić, które fundusze prezentowane w ramach nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego realizują cele inwestycyjne oraz odpowiadają profilowi ryzyka; jaki jest poziom wiedzy i doświadczenia na temat inwestowania w fundusze oraz jaka jest sytuacja finansowa klienta oraz jego cele inwestycyjne, które produkty z oferty dystrybutora spełniają warunek rynków docelowych w rozumieniu potrzeb inwestycyjnych Klienta, jego horyzontu inwestycyjnego oraz apetytu do podejmowania ryzyka.

Rozróżniamy dwa rodzaje Platform Funduszy Inwestycyjnych

  1. Platformy transakcyjne, które pozwalają dokonywać transakcji na portfelu funduszy za pośrednictwem Internetu.
  2. Platformy pasywne, które umożliwiają swoim użytkownikom jedynie na podgląd portfela funduszy, natomiast wszystkie transakcje z nim związane odbywają się podczas spotkań lub rozmów telefonicznych z dystrybutorem funduszy.

Platformy Funduszy Inwestycyjnych w Polsce – rodzaje

  1. Autorskie Platformy: F-Trust, kupfundusz.pl, Starfunds.
  2. Platformy Agentów Transferowych: wykorzystywane przez niezależnych dystrybutorów w modelu SAAS: iWealth Mangement, Q Value.

Przeczytałeś uważnie? Sprawdź swoją wiedzę!

0%

W jakie aktywa nie inwestują fundusze pieniężne?

Correct! Wrong!

Fundusz pieniężny nie inwestuje w "akcje". To fundusz lokujący aktywa w obligacje skarbowe o krótkim terminie wykupu, certyfikaty depozytowe emitowane przez banki, bony skarbowe lub obligacje skarbowe przedsiębiorstw o wysokim ratingu i krótkiej zapadalności (terminie wykupu).

Jakim ryzykiem charakteryzuje się fundusz pieniężny?

Correct! Wrong!

Fundusz pieniężny charakteryzuje się niskim ryzykiem inwestycyjnym z powodu instrumentów w jakie inwestuje. Należy jednak pamiętać, że inwestowanie w te aktywa nie jest pozbawione ryzyka!

Czy to zdanie jest prawdziwe: po funduszu pieniężnym możemy się spodziewać wyższych stóp zwrotu niż po funduszu akcyjnym.

Correct! Wrong!

Fundusz pieniężny jest funduszem o niższym ryzyku niż fundusz akcyjny oraz funduszem o niższym potencjale wzrostu.

Fundusz pieniężny to to samo, co fundusz dłużny.

Correct! Wrong!

Nazwa „fundusz rynku pieniężnego” przysługuje tylko tym funduszom, które inwestują wyłącznie w instrumenty rynku pieniężnego i depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok (papiery wartościowe lub prawa majątkowe inkorporujące wierzytelności pieniężne). Gdy termin zapadalności jest dłuższy, nie są to fundusze pieniężne.

Fundusz pieniężny
Oto Twoje wyniki
Sprawdź swoją wiedzę na temat funduszy akcji!

Share your Results: