funduszopedia.pl

Encyklopedia funduszy inwestycyjnych i inwestowania

Masz pytania dotyczące funduszy inwestycyjnych?

Wpisz poszukiwane hasło

KIID

KIID

KIID (Key Investor Information Dokument) – język, którym komunikują się osoby analizujące i zarządzające funduszami inwestycyjnymi, może być nie lada wyzwaniem dla kogoś, kto rozpoczyna przygodę z inwestowaniem. Z tego powodu – od początku 2013 roku – wprowadzono obowiązek publikowania kluczowych z punktu widzenia inwestora informacji na temat funduszu w postaci dokumentu KIID.

Jak wygląda KIID?

KIID liczy maksymalnie dwie strony i jest zredagowany przystępnym językiem. Niemal standardem jest dodawanie do takiego dokumentu czytelnych infografik i wykresów. W KIID powinny znajdować się informacje na temat ryzyka, na temat historycznych wyników, opłat w funduszu, kadry zarządzającej oraz podstawowych założeniach polityki inwestycyjnej. Często podawana jest informacja na temat sektorów rynku oraz obszarach geograficznych, w których fundusz inwestycyjny lokuje swoje aktywa.

Nowością w KIID był wskaźnik SRRI, który prezentuje ryzyko funduszu. Ten parametr bazuje na odchyleniu standardowym tygodniowych wyników funduszu w okresie ostatnich 5 lat. Klasyfikuje ryzyko inwestycyjne na skali numerycznej od 1 do 7. Niższa cyfra oznacza niższe ryzyko.

KIID zastąpił dokument nazywany skrótem prospektu informacyjnego. Ten nie spełnił swojej roli – dokumenty były bardzo długie, napisane fachowym językiem – w efekcie inwestorzy nie potrafili odnaleźć interesujących ich informacji. Poprzez ograniczenie długości i wymogi co do formy KIID powinien być ułatwieniem dla inwestora, który szuka odpowiedniego funduszu inwestycyjnego dla siebie.