funduszopedia.pl

Encyklopedia funduszy inwestycyjnych i inwestowania

Masz pytania dotyczące funduszy inwestycyjnych?

Wpisz poszukiwane hasło

Fundusz mieszany

Fundusz mieszany

Fundusze mieszany są rodzajem kompromisu między odważnymi inwestycjami w akcje, a zachowawczym lokowaniem środków w bezpieczniejsze papiery dłużne. Fundusze mieszane charakteryzują się średnim stopniem ryzyka inwestycyjnego.

Jak lokuje aktywa fundusz mieszany?

W funduszach mieszanych zarządzający alokuje pieniądze zarówno w akcjach, jak i obligacjach, dzięki czemu obniża ryzyko, ale również potencjalną stopę zwrotu. Najpopularniejszym podziałem jest podział na fundusze stabilne, w których akcje stanowiFundusz dłużnyFundusz inwestycyjny otwartyą około 30%, a obligacje 70% portfela oraz fundusze zrównoważone, gdzie proporcja jest odwrotna. Skład poszczególnych klas aktywów może się zmieniać w określonych w statucie funduszu przedziałach, a rolą zarządzającego jest sterowanie alokacją, czyli tym, czy w określonej sytuacji rynkowej zwiększa czy zmniejsza zaangażowanie w akcje oraz dobór poszczególnych akcji i obligacji.

Fundusze mieszane są adresowane do osób, które nie chcą samodzielnie wybierać funduszy akcyjnych i obligacyjnych, by z nich stworzyć odpowiednią dla siebie strukturę portfela. Charakter funduszu mieszanego powinien być dobrany ze względu na poziom akceptacji ryzyka inwestycyjnego przez inwestora.

Fundusze mieszane są często wykorzystywane w programach emerytalnych, na przykład w IKE i IKZE. Wykorzystują je osoby, które mają sprecyzowany poziom akceptacji ryzyka i nie chcąc samodzielnie sterować strukturą portfela, wolą zdać się na wiedzę i doświadczenie zarządzającego.