funduszopedia.pl

Encyklopedia funduszy inwestycyjnych i inwestowania

Masz pytania dotyczące funduszy inwestycyjnych?

Wpisz poszukiwane hasło

Hossa

Hossa to pojęcie pieszczące ucho każdego inwestora. Oznacza długotrwały wzrost wartości papierów wartościowych. Słowo pochodzi z języka francuskiego (hausse) oznaczającego wzrost, zwiększanie. Nawiązuje do metody ataku byka, który uderza z dołu do góry. Stąd analitycy i dziennikarze często nazywają hossę „czasem byka”. Przeciwieństwem hossy jest bessa.

Hossa i jej trzy fazy

Specjaliści uważają, że hossa ma zawsze trzy fazy. Pierwsza to akumulacja, w której po okresie spadków ceny zaczynają powoli rosnąć, ale inwestorzy nie wierzą w trwałość tego trendu i w efekcie przychodzi korekta. W drugiej fazie, ceny spółek rosną dynamicznie, na giełdzie panuje duży ruch, na rynek napływa wielu nowych inwestorów, którzy podbijają ceny. To najlepszy okres. Po nim następuje faza trzecia, gdy na rynku panuje euforia, coraz więcej inwestorów spekuluje, firmy emitują nowe akcje, a analitycy przedstawiają optymistyczne założenia na przyszłość.