funduszopedia.pl

Encyklopedia funduszy inwestycyjnych i inwestowania

Masz pytania dotyczące funduszy inwestycyjnych?

Wpisz poszukiwane hasło

Dywersyfikacja

Dywersyfikacja w funduszach inwestycyjnych

Dywersyfikacja w inwestowaniu to działanie mające na celu obniżenie poziomu ryzyka inwestycyjnego poprzez zróżnicowanie swojego portfela inwestycyjnego. Aby objaśnić ten proces, można posłużyć się prostym porównaniem do koszyka (koszyków) z jajkami.

Gdy wszystkie posiadane jajka włożymy do jednego koszyka, z którym następnie coś się stanie, utracimy cały nasz stan posiadania. Gdy rozłożymy jajka do kilku koszyków, to utrata jednego z nich nie doprowadzi do utraty całego stanu posiadania. Podczas inwestowania pieniędzy, możemy swoje środki dywersyfikować na przykład pomiędzy różne sektory gospodarki czy obszary geograficzne gdy akcje na rynku surowców w Ameryce Południowej będą notowały straty, może się okazać że firmy działające w sektorze nowych technologii w USA zrekompensują nam tę stratę z nawiązką.

Jak wygląda dywersyfikacja w funduszach inwestycyjnych?

Dywersyfikacja jest to podstawowa metoda ograniczania ryzyka podczas inwestowania w fundusze inwestycyjne. Sposoby dywersyfikacji inwestycji podczas inwestowania w fundusze inwestycyjne:

  • polityka inwestycyjna funduszu wymaga na zarządzającym inwestycje w kilkadziesiąt, a czasem kilkaset różnych instrumentów. Dodatkowo na każdy obszar/sektor może być nałożony limit procentowy składu portfela. W ten sposób – inwestując nawet 100 zł, wpłata inwestora jest rozbijana na wiele mniejszych części, które czasami płyną w zupełnie różnych kierunkach świata;
  • kwoty od których można zacząć inwestowanie, ułatwiają dywersyfikację portfela. Jest to forma grupowego inwestowania, więc progi wejścia są niższe niż w przypadku nieruchomości czy bezpośredniego inwestowania na giełdzie. Dzięki temu inwestor dysponujący mniejszym kapitałem, może zakupić jednostki uczestnictwa kilku różnych funduszy, o zupełnie odmiennej polityce inwestycyjnej